دبیرخانه

تلفکس     88780238- (9821+)

ایمیل          info@iranian-net.ir

امور پرسنلی و ارسال سوابق شغلی

hrm@iranian-net.ir

کدپستی

 1516645911 

نشانی شرکت

  

 تهران – میدان آرژانتین خیابان الوند کوچه 31 – پلاک24